RSS | Dnes je sobota, 16. december 2017 | meniny má Albína

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Živé vysielanie

Kontakt

Telefón:
0918 253 050
0911 811 256

Č. účtu:
OTP Banka
SK14 5200 0000 0000 1340 5592
VÚB Banka
SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Čítanie na dnes

Olejníkov

 

 

Chrám bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča

 

 

 

 

 

 

Olejníkov je filiálnou obcou farnosti Ľutina, nášho najväčšieho pútnického miesta. Malebná obec ponorená v pohorí Čergov, bola miestom, kde hlavným zdrojom obživy bola práca v lese. Najväčším majiteľom lesov v Olejníkove bola šľachtická rodina Bornemiszovcov  sídliaca v Pečovskej Novej Vsi. V roku 1930 Bornemiszovci darovali nimi vybudovanú, ale nedostatočne  využitú školu obyvateľom Olejníkova, aby ju mohli prestavať na chrám. Prestavbu sa nepodarilo zrealizovať do konca, kvôli hospodárskym a vojnovým udalostiam. Stavba prikrytá novou strechou a malou vežičkou  začala po likvidácii našej cirkvi v roku 1950 chátrať. Aj po obnove  cirkvi v roku 1968 sa začalo pracovať na dostavbe chrámu, ale nasledujúce normalizačné obdobie stavbu znova zastavilo. Až v roku 1994 sa veriaci rozhodli nanovo prestavať polorozpadnutú budovu. V roku 1994 boli zrušené viaceré autobusové spoje z Olejníkova do Ľutiny, ktorými veriaci prichádzali na sv. liturgie do baziliky. To bol hlavný impulz pre veriacich, ktorí túžili po sviatostnom živote. Architektonické  riešenie pripravili architekti Milan Bandžák a Vladimír Šarocký. Do krásnej prírodnej scenérie navrhli síce murovaný, ale prvkami pripomínajúci drevený chrám. Samotná stavba začala v roku 1995 z milodarov miestnych veriacich, ako aj veriacich z okolitých farností. Veľkou mierou znovu prispela aj rodina Bornemiszovcov, ktorá na výstavbu chrámu darovala potrebné drevo.

Dňa 19. novembra 2000 sa v chráme slávila prvá sv. liturgia. V priebehu nasledujúcich rokov sa ešte dokončil interiér a napokon v roku 2003 vykonal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávnostnú posviacku novopostaveného chrámu. Chrám je zasvätený blahoslavenému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Vstup do chrámu popri krásnej prírode zdobí aj nádherný vodopád.

 

 

LITURGICKÝ PROGRAM