RSS | Dnes je sobota, 16. december 2017 | meniny má Albína

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Živé vysielanie

Kontakt

Telefón:
0918 253 050
0911 811 256

Č. účtu:
OTP Banka
SK14 5200 0000 0000 1340 5592
VÚB Banka
SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Čítanie na dnes

Sestry Služobnice

Kláštor Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Dom Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Sme Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, patriacou do byzantskej tradície, Ukrajinskej a Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, pápežského práva. (CCEO 505 §2)

Našou prvoradou úlohou v živote zasvätenom Bohu je hľadať Božiu slávu, vytvárať spoločenstvo lásky, podľa vzoru Presvätej Trojice, vybudované na troch sľuboch poslušnosti, čistoty a chudoby; sprítomňovať osobu Ježiša Krista vo svete podľa príkladu Presvätej Bohorodičky – Ochrankyne Kongregácie, a viesť misiu Krista Spasiteľa cez apoštolát zverený Cirkvou.

Prvé sestry prišli do Ľutiny v auguste 1942 na pozvanie bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Bývali v podnájme. Starali sa o chorých , o chrám, vyučovali cirkevný spev a učili v škole. V období druhej svetovej vojny začali budovať kláštor, ktorého  základný kameň 21. 11. 1943 slávnostne posvätil biskup P. P. Gojdič. Už na jeseň v roku 1944 sa sestry presťahovali ešte do nedokončeného kláštora, kde zároveň otvorili  materskú školu. V deň odpustovej slávnosti 28. 8. 1948 prešovský biskup P. P. Gojdič vykonal slávnostnú posviacku kláštora.

V roku 1950 museli sestry opustiť  svoj kláštor aj obec Ľutinu. Až v roku 1986 sa sestry mali možnosť opäť vrátiť do Ľutiny, avšak nie do svojho kláštora, ale do rodinného domu  otca Teodora Bačinského,  o ktorého sa starali až do jeho smrti.

V roku 1990 sa na horné poschodie kláštora nasťahovali sestry  dôchodkyne. Na prízemí kláštora naďalej bola štátna materská škola.  Sestry prevzali starostlivosť o chrám, šili a opravovali bohoslužobné rúcha, navštevovali  a starali sa o chorých.

V jeseni 2000 sa spoločenstvo rozrástlo  o mladšie sestry, ktoré začali katechizovať v Základnej škole, starali sa o prevádzku CMŠ, ktorá bola zriadená  v roku 1999 a jej zriaďovateľom sa stala Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Zároveň sa starali aj o s sakrestiu v bazilike minor. Slúžili apoštolátom modlitby.  Neskôr začali učiť v  CMŠ bl. s. Jozafáty.

V súčasnosti v Ľutine pôsobia štyri sestry. Sr. Marianna Janka Gladišová, sr. Benigna Anna Drabová, sr. Petronela Andriana Katreňak, sr. Júlia Pribulová. Okrem apoštolátu modlitby jedna sestra katechizuje v Základnej škole, ktorá pracuje aj v sakréstii  baziliky minor. Sestry vedú  liturgický spev, vyučujú v CMŠ, venujú sa mladším i starším deťom v speváckom zbore bl. Jozafáty, Vedú stretnutia so ženami a deťmi, navštevujú chorých a starých ľudí.

Táto komunita sestier je jedinou komunitou našej provincie na vidieku, kde sestry prežívajú každodenné radosti a starosti miestnych ľudí i pútnikov. Nekonáme veľké veci, ale snažíme sa drobnými skutkami lásky skladať mozaiku Božieho plánu.

 

 

 

 

Cirkevná materská škola blaženej sestry Jozafaty v Ľutine

Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy sestry Jozafaty je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom v Prešove. Nachádza sa v kláštore sestier na prízemí budovy. Pri svojom vzniku 1. septembra 1999 nadviazala materská škola na dávnu históriu. Už v roku 1944 sestry otvorili materskú školu a mali v nej okolo 40 detí.

V roku 1950 museli sestry Ľutinu opustiť na dlhé desaťročia. Materská škola v budove bývalého kláštora fungovala nepretržite ďalej ako štátna.

Až v roku 1999  vďaka osobnej zaangažovanosti sestier služobníc sa podarilo pretransformovať štátnu materskú školu na cirkevnú. Zverili ju pod príhovor prvej sestry služobnice a spoluzakladateľky kongregácie sr. Jozafaty Hordaševskej, ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 2001 pri svojej návšteve Ukrajiny za blahoslavenú.

Po počiatočných ťažkostiach a prípravných prácach materskú školu slávnostne posvätil počas augustovej odpustovej slávnosti v roku 1999 generálny vikár Ján Závacký.

V súčasnosti navštevuje CMŠ 24 detí. Riaditeľkou je Mgr. Marianna Janka Gladišová SSNPM,  učiteľkou Mgr. Blanka Porochnavá.