RSS | Dnes je streda, 15. august 2018 | meniny má Marcela

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Bazilika

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bola postavená v roku 1908 ako jednoloďový chrám. Za politicky ťažkej situácie pre Gréckokatolícku cirkev sa podarilo v rokoch 1981 – 1984 urobiť generálnu opravu chrámu. Autorom vnútornej maľby, vitrážnych okien, bohostánku a ikon vo svätyni je akademický maliar Mikuláš Klimčák.

Slávnostné vyhlásenie tohto pútnického chrámu za Baziliku minor sa uskutočnilo 27. -28. augusta 1988 na slávnostných bohoslužbách počas hlavnej púte. Urobil tak vtedajší prešovský ordinár Mons. Ján Hirka. V rokoch 2007 – 2009 bola bazilika rozšírená o dve bočné lode  – pravá slúži aj ako farská kaplnka, preto v nej bol inštalovaný zreštaurovaný historický barokový ikonostas a oltár z Chrámu sv. Paraskevy z Novej Polianky z roku 1766.

9. júna 2010 bola Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine pričlenená zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov.

V júli 2013, pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia miestneho chrámu za baziliku minor, bazilika dostala nový šat v podobe rozmerných mozaík Božieho milosrdenstva, svätého Jána Pavla II., blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopka, Teodora Romžu, rehoľného kňaza mučeníka Metoda Dominika Trčku, svadby v Káne Galilejskej , milosrdného Samaritána a sv. sestry Faustíny. Ich autorom je o. Kamil Dráb CSsR.

Súčasťou baziliky sú od roku 2013 aj relikvie všetkých spomínaných svätých a blahoslavených, ktoré sú inštalované priamo v mozaikách.

 

 


Služby vlastné bazilike

V prejavoch ľudovej  zbožnosti sa osobitná pozornosť venuje mariánskej úcte tzv. fatimských sobôt každú prvú sobotu v mesiaci.

Pre zvýraznenie puta s rímskou Petrovou katedrou sa každý rok v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine slávia osobitným slávnostným spôsobom nasledujúce slávnosti a sviatky:

  • sviatok Katedry sv. Petra (22. február)
  • slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov (29. jún)
  • výročie voľby najvyššieho Veľkňaza
  • výročie udelenia titulu basilicae minoris (22. jún – slávime 24.6.)
  • sviatok Narodenia Jána Krstiteľa (24. jún – patrón archieparchie)
  • výročie biskupskej vysviacky arcibiskupa a metropolitu

Privilégiá spojené s titulom baziliky menšej

Veriaci, ktorí nábožne navštívia baziliku minor v Ľutine a majú účasť na nejakom posvätnom obrade, alebo sa modlia modlitbu Pána a Vyznanie viery, za obvyklých podmienok (sv. spoveď, prijatie Eucharistie a modlitba na úmysel najvyššieho Veľkňaza) môžu získať odpustky práve v tirto spomínané slávnosti

Na základe dekrétu Apoštolskej penitenciárie zo dňa 9. júna 2010 (Prot. N. 575/10/I) o pute duchovného príbuzenstva s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme, veriaci môžu získať úplné odpustky tiež:

  • na sviatok titulárnej Baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme (5. august)
  • na všetky slávnosti Bohorodičky Panny Márie
  • vždy, keď sem prídu pútnici v skupine prejaviť náboženskú úctu