Podporte nás

Jednorazový príspevok

Ak chcete podporiť Baziliku či pútnické miesto v Ľutine a aktivity v nich konané, môžete zaslať svoj dar na naše číslo účtu:

SK41 0200 0000 0038 2979 0554 (VUB)

Do poznámky uveďte: DAR.

Za všetkých dobrodincov Pútnického centra Baziliky minor v Ľutine je každú prvú sobotu v mesiaci (Fatimská sobota) obetovaná svätá liturgia.

Sme vďační za Vaše otvorené srdce a za každý Váš príspevok. Nech Vám to Pán Boh mnohonásobne vynahradí.

Pán Boh Zaplať!

Priatelia pútnickej Ľutiny

Pomôžte nám svojim pravidelným príspevkom, aby mohlo z pútnického miesta prúdiť ešte viac Božieho požehnania. Váš mesačný príspevok nám veľmi pomôže.

Zaregistrujte sa:  

„Čo z toho teda budeme mať?“ pýta sa sv. Peter a my s ním? Okrem večnej odmeny, Nech Vám Nebeský Otec stonásobne odmení Vašu štedrosť aj pozemským dobrom. Z našej baziliky sa nielen počas Fatimských sobôt, ale i pri každej svätej liturgii bude k Nebu niesť prosba prosba za šľachetných a nezabudnuteľných zakladateľov a dobrodincov nášho pútnického miesta, ktorými ste nepochybne i Vy.