• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Kontakty

Farár:
Mgr. Jozef Novický

Duchovný správca pútnickeho miesta:
ThDr. Ing. Vasiľ Kindja, PhD.

Rektor Chrámu Svätej rodiny:
Mgr. Jaroslav Kačmár

Bohoslovci na pastoračnom ročníku:
René Fečko
Jakub Jurčišin

Adresa:
Gréckokatolícky farský úrad Ľutina
082 57 Ľutina

Číslo účtu:
VÚB Banka SK41 0200 0000 0038 2979 0554

IČO:
42232520

E-mail:
bazilikalutina@gmail.com

Telefón:
tel: 051 4596231