Kontakty

Farár:
PaedDr. Peter Iľko
mob: 0910 152 400

Duchovný správca pútnického miesta:
ThDr. Ing. Vasiľ Kindja, PhD.
mob: 0915 778 308

Rektor Chrámu Svätej rodiny:
Mgr. Jaroslav Kačmár
mob: 0911 912 364

Bohoslovec na pastoračnom ročníku:
Michal Pavlovský
mob: 0910 852 138

Adresa:
Gréckokatolícky farský úrad Ľutina
082 57 Ľutina

Číslo účtu:
VÚB Banka SK41 0200 0000 0038 2979 0554

IČO:
42232520

E-mail:
bazilikalutina@gmail.com

Telefón:
tel: 051 4596231