Kontakty

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina

Adresa:
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Ľutina
Ľutina 133, 082 57 Ľutina

email: lutina(at)grkatpo.sk
IČO: 31951813
Číslo účtu: SK19 0900 0000 0005 0334 2846
Telefón: tel: 051 4596231

Farár farnosti:
PaedDr. Peter Iľko
mob: 0910 152 400


Pútnické centrum baziliky minor v Ľutine

email: bazilikalutina(at)gmail.com
O: 42232520
Číslo účtu: SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Riaditeľ pútnického centra:
PaedDr. Peter Iľko
mob: 0910 152 400

Duchovný správca CMŠ bl. Jozafáty:
Mgr. Jaroslav Kačmár
mob: 0911 912 364

Duchovný správca pútnického miesta:
ThDr. Ing. Vasiľ Kindja, PhD.
mob: 0915 778 308