Ľutinská hora

Ľutinská hora je miesto zjavenia sv. Mikuláša Zuzane Fekete. Nachádza sa asi 800 metrov od baziliky. Je to miesto, kde sa každoročne schádzajú tisícky veriacich na hlavnej púti, ale i pri rôznych liturgických a modlitbových sláveniach. 

Na ľutinskej hore sú štyri kaplnky:

Kaplnka sv. Mikuláša s prameňom

Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky s liturgickým priestorom

Kaplnka sv. Anny

Kaplnka sv. Kríža

Pre pútnikov a návštevníkov Ľutiny sa za liturgickým priestorom nachádza multifunkčná budova, ktorá slúži na rôzne stretnutia, či ubytovanie pre pútnikov. V tejto budove sú zároveň aj toalety pre pútnikov.


Kaplnka sv. Mikuláša s prameňom

Pri zjaveniach sv. Mikuláš žiadal od Zuzany Fekete, aby na mieste ich stretnutia bol postavený kríž. Vedľa neho vyvieral prameň s vodou, nad ktorým v roku 1930 bola vybudovaná Kaplnka sv. Mikuláša. Táto kaplnka slúži ako prameň vody, ktorú počas púte kňaz posvätí.

V roku 2015 bola táto kaplnka zrekonštruovaná. O opravu kaplnky svätého Mikuláša pri prameni sa pričinil prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Keďže táto kaplnka je najvyššie a od liturgického priestoru ju nevidieť, voda, ktorá v nej vyviera je zvedená potrubím nižšie ku Kaplnke sv. Kríža.

Táto voda má dokonca liečivé účinky. Vďaka nej bolo vyliečených mnoho ľudí, ktorí trpeli na rôzne kožné, či očné choroby. 


Kaplnka Zosnutia Presvätej Bohorodičky

Po udalostiach na ľutinskej hore v roku 1851, sa gréckokatolícki veriaci podujali vybudovať malý chrám. Klasicistickú Kaplnku Zosnutia Presvätej Bohorodičky postavili na mieste, ktoré vyznačila Zuzana Feketeová. Cirkevné schválenie vydal prešovský biskup Jozef Gaganec listom zo 16. novembra 1853. Kaplnka bola dokončená v roku 1854 vďaka obetavosti veriacich, ktorí putovali cez Viedeň, Budín, Transylvániu a Podkarpatsko, pričom zbierali prostriedky na vybudovanie spomínanej kaplnky. Začalo sa veľké putovanie veriacich celého Uhorska, Sedmohradska a Haliče. Každý prinášal so sebou kamene, z ktorých potom postavili kaplnku a oporný múr pod ňou. Kaplnka slúži pútnikom od roku 1854.

V rokoch 2014 – 2015 prešla táto kaplnka generálnou opravou. Od roku 2014 sa v nej pravidelne v letných mesiacoch každú nedeľu, večer o 18:00 hod., slávi svätá liturgia.

Vedľa tejto kaplnky sa nachádza hrob Zuzany, kde je pochovaná.


Kaplnka sv. Anny

V roku 1878 bola vybudovaná Kaplnka sv. Anny. Počas pútí sa v tejto kaplnke slávili molebeny za zdravie a požehnanie veriacich.

Po rekonštrukcii v roku 2014 sa každoročne na sviatok Zosnutia sv. Anny vykonáva malá púť a v tejto kaplnke je slávená svätá liturgia.


Kaplnka sv. Kríža

Táto kaplnka bola postavená spolu s Kaplnkou sv. Anny v roku 1878. Počas púte sa v tejto kaplnke slávili panychídy za zosnulých.

V roku 2015 bola zrekonštruovaná a upravená na sviečkovú kaplnku, kde pútnici počas pútí zapaľujú obetné sviečky na rôzne úmysly.

Pri tejto kaplnke je oporný múr pri ktorom je zvedená potrubím voda z Kaplnky sv. Mikuláša s prameňom. Túto vodu si návštevníci môžu načerpať práve pri tom opornom múre.