Pútnické centrum
BAZILIKY MINOR
v Ľutine

Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine bola postavená v roku 1908 ako jednoloďový chrám. Za politicky ťažkej situácie pre Gréckokatolícku cirkev sa podarilo v rokoch 1981 – 1984 urobiť generálnu opravu chrámu. Autorom vnútornej maľby, vitrážnych okien, bohostánku a ikon vo svätyni je akademický maliar Mikuláš Klimčák.