Sestry Služobnice

Kláštor Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Dom Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine

Sme Kongregáciou sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, patriacou do byzantskej tradície, Ukrajinskej a Slovenskej gréckokatolíckej cirkvi, pápežského práva. (CCEO 505 §2)

Našou prvoradou úlohou v živote zasvätenom Bohu je hľadať Božiu slávu, vytvárať spoločenstvo lásky, podľa vzoru Presvätej Trojice, vybudované na troch sľuboch poslušnosti, čistoty a chudoby; sprítomňovať osobu Ježiša Krista vo svete podľa príkladu Presvätej Bohorodičky – Ochrankyne Kongregácie, a viesť misiu Krista Spasiteľa cez apoštolát zverený Cirkvou.

Prvé sestry prišli do Ľutiny v auguste 1942 na pozvanie bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča. Bývali v podnájme. Starali sa o chorých , o chrám, vyučovali cirkevný spev a učili v škole. V období druhej svetovej vojny začali budovať kláštor, ktorého  základný kameň 21. 11. 1943 slávnostne posvätil biskup P. P. Gojdič. Už na jeseň v roku 1944 sa sestry presťahovali ešte do nedokončeného kláštora, kde zároveň otvorili  materskú školu. V deň odpustovej slávnosti 28. 8. 1948 prešovský biskup P. P. Gojdič vykonal slávnostnú posviacku kláštora.

V roku 1950 museli sestry opustiť  svoj kláštor aj obec Ľutinu. Až v roku 1986 sa sestry mali možnosť opäť vrátiť do Ľutiny, avšak nie do svojho kláštora, ale do rodinného domu  otca Teodora Bačinského,  o ktorého sa starali až do jeho smrti.

V roku 1990 sa na horné poschodie kláštora nasťahovali sestry  dôchodkyne. Na prízemí kláštora naďalej bola štátna materská škola.  Sestry prevzali starostlivosť o chrám, šili a opravovali bohoslužobné rúcha, navštevovali  a starali sa o chorých.

V jeseni 2000 sa spoločenstvo rozrástlo  o mladšie sestry, ktoré začali katechizovať v Základnej škole, starali sa o prevádzku CMŠ, ktorá bola zriadená  v roku 1999 a jej zriaďovateľom sa stala Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Zároveň sa starali aj o s sakrestiu v bazilike minor. Slúžili apoštolátom modlitby.  Neskôr začali učiť v  CMŠ bl. s. Jozafáty.

V súčasnosti v Ľutine pôsobia štyri sestry. Sr. Marianna Janka Gladišová, sr. Benigna Anna Drabová, sr. Petronela Andriana Katreňak, sr. Júlia Pribulová. Okrem apoštolátu modlitby jedna sestra katechizuje v Základnej škole, ktorá pracuje aj v sakréstii  baziliky minor. Sestry vedú  liturgický spev, vyučujú v CMŠ, venujú sa mladším i starším deťom v speváckom zbore bl. Jozafáty, Vedú stretnutia so ženami a deťmi, navštevujú chorých a starých ľudí.

Táto komunita sestier je jedinou komunitou našej provincie na vidieku, kde sestry prežívajú každodenné radosti a starosti miestnych ľudí i pútnikov. Nekonáme veľké veci, ale snažíme sa drobnými skutkami lásky skladať mozaiku Božieho plánu.

 

 

 

 

Cirkevná materská škola blaženej sestry Jozafaty v Ľutine

Zriaďovateľom Cirkevnej materskej školy sestry Jozafaty je Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom v Prešove. Nachádza sa v kláštore sestier na prízemí budovy. Pri svojom vzniku 1. septembra 1999 nadviazala materská škola na dávnu históriu. Už v roku 1944 sestry otvorili materskú školu a mali v nej okolo 40 detí.

V roku 1950 museli sestry Ľutinu opustiť na dlhé desaťročia. Materská škola v budove bývalého kláštora fungovala nepretržite ďalej ako štátna.

Až v roku 1999  vďaka osobnej zaangažovanosti sestier služobníc sa podarilo pretransformovať štátnu materskú školu na cirkevnú. Zverili ju pod príhovor prvej sestry služobnice a spoluzakladateľky kongregácie sr. Jozafaty Hordaševskej, ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil v roku 2001 pri svojej návšteve Ukrajiny za blahoslavenú.

Po počiatočných ťažkostiach a prípravných prácach materskú školu slávnostne posvätil počas augustovej odpustovej slávnosti v roku 1999 generálny vikár Ján Závacký.

V súčasnosti navštevuje CMŠ 24 detí. Riaditeľkou je Mgr. Marianna Janka Gladišová SSNPM,  učiteľkou Mgr. Blanka Porochnavá.