• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Program

 ADORÁCIA ONLINE  každý deň od 14:00 bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia v chráme.
O 15:00, korunka k Božiemu milosrdenstvu s Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním!
Možnosť sviatosti zmierenia a prijatia Najsv. Eucharistie!