• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Program

Aktualizované 28.3.2020

Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania.
Od 10.3.2020 sú všetky verejné bohoslužby v bazilike zrušené, slávené sú len neverejné sv. liturgie (t.j. bez prítomnosti veriacich), podľa aktuálneho programu a na dané úmysly.
Tieto slávenia je možné sledovať prostredníctvom živého prenosu >>LOGOS TV <<