Program

Všetky úkony v cerkvi by som prosil, aby sa konali za prísnych pandemických opatrení. Respirátor – Odstup – Dezinfekcia.

Kto by chcel prispieť na zbierku na Charitu, môže tak urobiť osobne na účet Charity IBAN: SK18 7500 0000 0040 0842 5976 VS: 6622.  V správe pre príjemcu môžete napísať: farnosť Ľutina alebo môžete priniesť, keď prídete na sv. prijímanie v priebehu týždňa do cerkvi pri osobnej návšteve chrámu.
Kto by chcel prispieť na chod farnosti, alebo na stavbu novej fary, tak môžete na účet: IBAN: SK19 0900 0000 0005 0334 2846

Možno je to skúška našej viery ako príprava na narodenie Toho, ktorý priniesol posolstvo pokoja. Veď tak spievali aj anjeli pastierom pri narodení: “Na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle”. Nechajme sa premeniť Pánom, aby sme  prinášali pokoj.  Nech sa zmení náš hnev a nenávisť na lásku a odpustenie. Nech aj tento čas je pre nás uvedomením si, že nie všetko je tak samozrejmé, ako sme si mysleli a našou úlohou nie je súdiť, ale milovať. Bez reptania. (Aj keď to nie je vždy ľahké 🙂)