• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Pútnici

Areál je otvorený a prístupný denne

STÁLY PROGRAM SLÁVENÍ V BAZILIKE

vysvetlivky: * – časy, ktoré sú podvojne znamenajú letný a zimný cyklus, prvý je letný a druhý zimný čas
Sv. spoveď – každý pracovný deň – 9.0012.00 a 15.00 – 17.00 – prípadne po telefonickom dohovore aj mimo stanovený čas
Fatimská sobota: 9:30 sv. ruženec…. 10:00 Liturgia … program podľa jedn. protopresbyteriátoch
Program sa môže líšiť, prosíme pozrieť tiež aktuálny program v danom týždni.