Pútnici

Areál je otvorený a prístupný denne

Návštevníkov areálu pútnického centra žiadame, aby rešpektovali nariadenia a odporúčania príslušných kompetentných orgánov vydaných počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.