Kňazi

Farári a správcovia farnosti:

Anton Rojkovič (*1818) 1866 – 1905

Teodor Rojkovič 1905 – 1930

Irenej Teodor Bačinský 1930 – 1950

Michal Čižmár 1955 – 1958

Nikefor Petraševič 1968 – 1975

Cyril Jančišin st. 1975-1991

Michal Zorvan 1991 – 2001

Peter Milenky 2001 – 2004

Peter Borza 2004 – 2010

Jozef Novický 2010 – 2019

Peter Iľko 2019 –

Duchovní správcovia pútnického miesta:

Michal Leščišin 2009 – 2010

Juraj Štefanik 2011 – 2013

Peter Hrib 2014 – 2015

Vasiľ Kindja 2018 –

Jaroslav Kačmár 2018 –

Kapláni:

Ján Hirka emeritný prešovský biskup 1945 – 1950

Pavol Vaľko 2000 – 2001

Martin Gergelčík 2003 – 2004

Patrik Maľarčík 2013 – 2014

Martin Kozej 2015 – 2018

Výpomocný duchovný:

Peter Geletka 2002 – 2003