Olejníkov

Chrám bl. biskupa mučeníka Pavla Petra Gojdiča

Olejníkov je filiálnou obcou farnosti Ľutina, nášho najväčšieho pútnického miesta. Malebná obec ponorená v pohorí Čergov, bola miestom, kde hlavným zdrojom obživy bola práca v lese. Najväčším majiteľom lesov v Olejníkove bola šľachtická rodina Bornemiszovcov  sídliaca v Pečovskej Novej Vsi. V roku 1930 Bornemiszovci darovali nimi vybudovanú, ale nedostatočne  využitú školu obyvateľom Olejníkova, aby ju mohli prestavať na chrám. Prestavbu sa nepodarilo zrealizovať do konca, kvôli hospodárskym a vojnovým udalostiam. Stavba prikrytá novou strechou a malou vežičkou  začala po likvidácii našej cirkvi v roku 1950 chátrať. Aj po obnove  cirkvi v roku 1968 sa začalo pracovať na dostavbe chrámu, ale nasledujúce normalizačné obdobie stavbu znova zastavilo. Až v roku 1994 sa veriaci rozhodli nanovo prestavať polorozpadnutú budovu. V roku 1994 boli zrušené viaceré autobusové spoje z Olejníkova do Ľutiny, ktorými veriaci prichádzali na sv. liturgie do baziliky. To bol hlavný impulz pre veriacich, ktorí túžili po sviatostnom živote. Architektonické  riešenie pripravili architekti Milan Bandžák a Vladimír Šarocký. Do krásnej prírodnej scenérie navrhli síce murovaný, ale prvkami pripomínajúci drevený chrám. Samotná stavba začala v roku 1995 z milodarov miestnych veriacich, ako aj veriacich z okolitých farností. Veľkou mierou znovu prispela aj rodina Bornemiszovcov, ktorá na výstavbu chrámu darovala potrebné drevo.

Dňa 19. novembra 2000 sa v chráme slávila prvá sv. liturgia. V priebehu nasledujúcich rokov sa ešte dokončil interiér a napokon v roku 2003 vykonal prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ slávnostnú posviacku novopostaveného chrámu. Chrám je zasvätený blahoslavenému biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Vstup do chrámu popri krásnej prírode zdobí aj nádherný vodopád.