Záhrada Bohorodičky v Ľutine

     Záhrada Bohorodičky v areáli baziliky minor v Ľutine začala písať svoju históriu v roku 2014, keď sa arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ rozhodol vybudovať chodníky s jarčekom uprostred a postaviť štyri kaplnky ruženca na zelenej ploche vedľa chodníka. Táto záhrada susedí so zatrávneným parkoviskom pre osobné automobily.


 
Ako vznikol areál dnešnej Záhrady Bohorodičky?

Po odstránení maštalí JRD v Ľutine, následnom vyrovnaní terénu a po zasiatí trávy sa ukázal veľmi pekný priestor v blízkosti baziliky minor.

Tento vyčistený priestor si pýtal novú myšlienku, nové vyplnenie. Keďže sa v areáli baziliky už nachádza miniskanzen drevených chrámov, krížová cesta a cesta svetla, žiadalo sa postaviť ešte ružencové kaplnky.


 
Predstavu pozmenila mystička Myrna Nazzourová zo Sýrie, ktorá pri návšteve baziliky minor v Ľutine v roku 2016 podarovala ikonu Soufanijskej Bohorodičky s tým, že iste sa pre ňu nájde miesto v tomto nádhernom areáli. Táto ikona spôsobila, že vznikla nová myšlienka vytvoriť Záhradu Bohorodičky, kde k ružencovým kaplnkám, ktoré nebudú štyri, ale už iba dve obojstranné, a to v strede nad potôčkom, pribudne ešte deväť dvojkaplniek pre výnimočné gréckokatolícke ikony Bohorodičky, ktoré sa nachádzajú v gréckokatolíckej metropolii, ako aj po jednej ikone z okolitých štátov, ktoré susedia so Slovenskom.

 

Ide o tieto ikony Bohorodičky:

 1. Soufanijská Bohorodička podarovaná Myrnou Nazzourovou [Ikona] [Text]
 2. Sedembolestná Bohorodička [Ikona] [Text]
 3. Krásnobrodská Bohorodička z monastiera baziliánov v Krásnom Brode [Ikona] [Text]
 4. Šašovská Bohorodička z pútnického miesta v Šašovej [Ikona] [Text]
 5. Rafajovská Bohorodička z pútnického miesta v Rafajovciach [Ikona] [Text]
 6. Ľutinská Bohorodička (Matka jednoty) [Ikona] [Text]
 7. Ľutinská Bohorodička (Slovenská od Edmunda Bachmana z Košíc) [Ikona] [Text]
 8. Litmanovská Bohorodička – Nepoškvrnená Čistota od ikonopisky z Ruska [Ikona] [Text]
 9. Klokočovská Bohorodička [Ikona] [Text]
 10. Matka ustavičnej pomoci [Ikona] [Text]
 11. Oľšavická Bohorodička
 12. Dlhoklčovská Bohorodička [Ikona] [Text]
 13. Matka jednoty z Velehradu v Česku [Ikona]
 14. Mukačevská ikona [Ikona] [Text]
 15. Dvere milosrdenstva z Poľska
 16. Bohorodička z Máriapócsa v Maďarsku [Ikona] [Text]

 

Záhrada Bohorodičky ponúka nádhernú prechádzku, ale i miesto na modlitbu ruženca a iné modlitby k Bohorodičke. Pútnikov a návštevníkov oboznámi s gréckokatolíckymi ikonami Bohorodičky z mariánskych pútnických miest zo Slovenska, ako aj so známymi ikonami Bohorodičky zo susedných krajín.

 

Modlitba:

 

Presvätá Bohorodička, ty, ktorá si už nespočetne veľakrát pomohla našim dávnym predkom, našim otcom a matkám, ale i nám, vezmi nás pod svoju mimoriadnu ochranu, i každého pútnika, ktorý vkročí do tejto tvojej záhrady. Vezmi pod ochranu deti, mládež, rodiny, aby aj ďalšie naše generácie ťa verne uctievali.

Presvätá Bohorodička, zasväcujeme tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu seba samých, Gréckokatolícku cirkev, naše drahé Slovensko, Európu i celý svet a chceme byť tvojimi vernými synmi a dcérami. 

 

Raduj sa, Bohorodička…

Bohorodice Divo…