Opätovné slávenie bohoslužieb za účasti šiestich osôb – usmernenie

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 693 z 28.10.2020 a vyhlášky č. 12 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 29.10.2020 a vyhlášky č. 16 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 30.10.2020 je od 2.11.2020 opäť možné sláviť verejné bohoslužby pre tých, ktorí sa vedia preukázať:

  • potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu
  • alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 vykonaným od 7. novembra 2020 do 8. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“.
  • alebo spĺňajú niektorú inú výnimku v zmysle vyhlášky č. 16 ÚVZ SR.

Verejné bohoslužby budú však stále ako hromadné podujatia limitované počtom 6 účastníkov, vrátane kňaza. Kňazov preto prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti pri uvedení tohto obmedzenia do praxe, s ohľadom na lokálne podmienky (teoreticky sa svätej liturgie môžu zúčastniť napríklad členovia rodiny, na úmysel ktorej sa bohoslužba slávi).

Chrámy môžu byť otvorené pre osobnú modlitbu a vysluhovanie sviatostí (podávanie svätého prijímania, svätá spoveď). Vysluhovanie sviatostí však treba uskutočňovať individuálnym spôsobom – tak, aby nenadobúdalo charakter hromadného podujatia.

V Bazilike počas adorácie medzi 14:00-15:00 možnosť sviatosti zmierenia a po nej možnosť sv. prijímania s dodržaním pandemických predpisov. 

Pred každou svätou liturgiou, pri dodržaní limitovaného počtu účastníkov na sv. liturgii.

Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15m2 plochy chrámu.  Bazilika v Ľutine má rozlohu cca. 500m2 – t. j. 33 osôb maximálne.

Dôležitý oznam:

  1. V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii.
  2. Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, treba telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia.
  3. Zákaz podávania rúk. Zároveň platia všetky ostatné hygienické a epidemiologické opatrenia.

 

Ohľadom krstov, sobášov a pohrebov zostáva v platnosti to, čo doteraz (pre najbližších príbuzných, s limitom jedna osoba na 15m2 chrámu v interiéri a 2m rozostupy v exteriéri).