Podpora pútnického miesta

Aj ty môžeš byť účastný na rozvoji pútnického centra.

Poslanie ísť a hlásať evanjelium je na každom z nás, ktorí veríme v Ježiša Krista. Je množstvo spôsobov ako naplniť toto poslanie kresťana.

Jedným z osvedčených spôsobov je evanjelizácia v rámci rôznych stretnutí a pútí, na ktoré slúži naše pútnické miesto v Ľutine. Akýmkoľvek príspevkom na naše pútnické miesto, ktoré je v rekonštrukcii a má slúžiť na evanjelizačné aktivity, máš aj ty účasť na novej evanjelizácii. Týmto spôsobom sa aj tvoja finančná pomoc, čiže tvoja námaha, pot a práca, stanú účinným evanjelizátorom.

Jedným zo spôsobov je aj zakúpenie tzv. tehličky (viď. obrazová príloha) na podporu Pútnického centra v Ľutine. Zakúpiť si ich môžete u svojho duchovného otca alebo priamo v Ľutine

Nezabudni, “kto štedro seje, štedro bude aj žať.” (2 Kor 9,6) Verím, že darovať peniaze na šírenie evanjelia je tým najodvážnejším krokom viery, ktorý môžeš dnes urobiť.
o. Jozef Novický, farár

Náš účet: OTP Banka   13405592/5200

Vopred srdečne ďakujeme.