• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Pripravované akcie

Prehľad akcií na rok 2019

Január

5. január (sobota)

Fatimská sobota

13. január (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie


Február

2. február (sobota)

Fatimská sobota

Púť zasvätených osôb

3. február (nedeľa)

Mariánske večeradlo

10. február (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

15. – 22. február

Ikonopisecký kurz

24. február (nedeľa)

Katedra sv. Petra – odpust baziliky


Marec

2. marec (sobota)

Fatimská sobota

3. marec (nedeľa)

Mariánske večeradlo

10. marec (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie


Apríl

6. apríl (sobota)

Fatimská sobota

7. apríl (nedeľa)

Mariánske večeradlo

14. apríl (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

28. apríl (nedeľa)

Púť Božieho milosrdenstva


Máj

4. máj (sobota)

Fatimská sobota

Púť matiek

5. máj (nedeľa)

Mariánske večeradlo

12.máj (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

28. máj (utorok)

Kňazský deň


Jún

1. jún (sobota)

Fatimská sobota

Metropolitná púť kňazov

2. jún (nedeľa)

Mariánske večeradlo

9. jún (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

16. jún (nedeľa)

Kňazské vysviacky

22. jún (sobota)

sv. Peter a Pavol – odpust baziliky

Púť rodín

Stretnutie detí po 1. sv. spovedi s o. arcibiskupom


Júl

6. júl (sobota)

Fatimská sobota

7. júl (nedeľa)

Mariánske večeradlo

13. júl (sobota)

Púť rómskych rodín

14. júl (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

25. júl (štvrtok)

Sv. Anna – malá púť


August

3. august (sobota)

Fatimská sobota

4. august (nedeľa)

Mariánske večeradlo

11. august (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

17. – 18. august (sobota, nedeľa)

Archieparchiálna odpustová slávnosť

28. august (streda)

Malá púť

September


1. september (nedeľa)

Mariánske večeradlo

7. september (sobota)

Fatimská sobota

8. september (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie

11. – 20. september (streda – piatok)

Medzinárodný maliarsky plenér

24. september (utorok)

Kňazský deň


Október

5. október (sobota)

Fatimská sobota

Púť ružencových spoločenstiev

6. október (nedeľa)

Mariánske večeradlo

13. október (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie


November

2. november (sobota)

Fatimská sobota

3. november (nedeľa)

Mariánske večeradlo

10. november (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie


December

1. december (nedeľa)

Mariánske večeradlo

6. december (piatok)

Púť k sv. Mikulášovi

7. december (sobota)

Fatimská sobota

8. december (nedeľa)

Liturgia za oslobodenie a uzdravenie