Skvalitnenie infraštruktúry mariánskeho pútnického miesta

V posledných rokoch prešiel liturgický priestor na mariánskej hore v Ľutine postupne rozsiahlou rekonštrukciou. Za účelom skvalitnenia infraštruktúry postupne bol objekt zastrešený a odvodnený.
V uplynulých mesiacoch sa realizovala rekonštrukcioa pastoračných miestností v spodnej časti liturgického priestoru. Vďaka projektu, ktorý bol podporený z rozpočtu Prešovské samosprávneho kraja bola dokončená rekonštrukcia tohto priestoru rekonštrukciou sakristie, skladu a sociálnych zariadení pre imobilných pútnikov a návštevníkov hory.

Zároveň v rámci projektu bola dokončená rekonštrukciu sociálnych zariadení a pastoračných priestorov na Mariánskej hore v priľahlej budove.

Formačný Dom sv. Mikuláša v blízkosti Baziliky minor sa v priebehu roka využíva na početné podujatia. Vstup do formačného domu bol rozšírený o zádverie, čo výrazne prispelo k efektívnejšiemu využívaniu priestorov a úspore energií.

Realizácia projektu prispela k skvalitneniu infraštruktúry tohto najväčšieho mariánskeho pútnického miesta gréckokatolíkov na Slovensku, ktoré ocenia nielen miestni obyvatelia, pútnici a turisti všetkých vekových kategórií, ale aj imobilní pútnici, seniori, rodiny s deti a všetci návštevníci pútnického miesta v Ľutine.

Dobudovanie turistickej infraštruktúry v Ľutine bolo dofinancované aj z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 62 000 eur v rámci dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora mariánskych pútnických miest v PSK.