Stretnutie koledníkov Dobrej noviny – požehnanie na cestu od vladyku Jána.