Úmysly

Tu môžete napísať svoj úmysel a my sa budeme za neho modliť. Vždy stredu počas Večera so svätými, kedy prednášame prosby pred relikviami sv. Jána Pavla II., sv. sestry Faustíny i našich blahoslavených hieromučeníkov P.P. Gojdiča, V. Hopka, T. Romžu a D. Trčku.

 

[wd_contact_form id=”10″]