Video

 

Prezentačné video Pútnického centra Baziliky minor v Ľutine na Kvetnú nedeľu 2012. Zahrňujúce aktivity mladých od r. 1986 po súčasnosť.

http://youtu.be/2kTHPfN5eps

 

 

Krátke prezentačné video zobrazujúce stručnú históriu a obnovu pútnického miesta v Ľutine v rokoch 2007-2011.

http://youtu.be/ylvAAJYSkjg