8. MODLITBOVÉ STRETNUTIE ZA POKOJ

Dňa 25.5. 2019 sa na Mariánskom pútnickom mieste v Ľutine uskutočnilo v poradí už 8. modlitbové stretnutie za pokoj. Stretnutie sa nieslo v duchu posolstiev Panny Márie v Medžugorí a organizovalo ho spoločenstvo Svetlo Máriino.
Duchovný program sa začal o 10. hodine modlitbou radostného ruženca. Po ňom nasledovali svedectvá a katechéza s krátkymi piesňami. Doobedňajší program vyvrcholil modlitbou bolestného ruženca. Popoludní sa všetci účastníci stretli v bazilike pri modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
O 17. hodine sa začal v Bazilike duchovný program ako v Medžugorí. Pred liturgiou sa veriaci pomodlili slávnostný ruženec. Archijerejská svätá liturgia začala sprievodom so sochou Panny Márie, v homílií sa prítomným veriacim prihovoril vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup a metropolita. V závere liturgie sa kňazi a veriaci zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. O 20: 00 začala Eucharistická adorácia. Program sa skončil o 21. hodine. V rámci duchovného programu sa prítomným veriacim prihovorili o. Miron Petenko a Terézia Gažiová.
Počas celého stretnutia sa v drevenom chráme Svätej rodiny konala celodenná adorácia pred Eucharistiou a prítomní veriaci mali možnosť prijať sviatosť zmierenia.1. časť

2. časť