Púť rodín a stretnutie detí s otcom arcibiskupom Jánom – POZVÁNKA