Fatimská sobota

Dňa 6.4.2019 putovali kňazi a veriaci z dekanátov Vranov nad Topľou- Čemerné a Hanušovce nad Topľou do Ľutiny na aprílovú fatimskú sobotu.

Duchovný program v ľutinskej bazilike začal ružencom, ktorý doprevádzala hudobná skupina Jonach.  Nasledovala archijerejská  svätá liturgia, ktorú spevom doprevádzal zbor z farnosti Vranov nad Topľou-Čemerné. Veriacim sa v homílii prihovoril otec Peter Šturák. V nej poukázal na úctu k presvätej Bohorodičke vo východnom obrade ako na tú, ktorá nás vedie bližšie k Bohu.

Po liturgii nasledovala modlitba na úmysel svätého otca a modlitba zasvätenia sa fatimskej Bohorodičke. Popoludní nasledovala prednáška, v ktorej  otec Radovan Kuzmiak, dekan Hrabského protopresbyterátu, povzbudil prítomné rodiny. Kedže  táto sobota bola akatistová, veriaci a kňazi zakončili program akatistom k presvätej Bohorodičke.