• 051 4596231
  • bazilikalutina@gmail.com
  • SK41 0200 0000 0038 2979 0554

Krížová cesta

17. apríla 2019 sa v Ľutine konala krížová cesta v areáli baziliky minor.