RSS | Dnes je sobota, 28. máj 2016 | meniny má Viliam

Pútnické centrum Baziliky minor v Ľutine

Úvod

Pravidelné nedeľné slávenia na ľutinskej hore

Každú nedeľu je na ľutinskej hore, v Kaplnke Zosnutia Presvätej Bohorodičke, slávená svätá liturgia o 18.00 hod.

17.30 Posvätný ruženec

18.00 Liturgia

bannerSRM3Milí návštevníci stránky nášho pútnického centra v Ľutine. Pápež František oznámil svetu slávenie Jubilejného roka milosrdenstva, ktorý budeme sláviť od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 týmito slovami: “Drahí bratia a sestry, často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením. A musíme kráčať touto cestou. Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. Bude to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov: «Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36). A toto zvlášť pre spovedníkov: veľa milosrdenstva! Tento Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a zavŕši sa 20. novembra 2016, v nedeľu Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru a živej tváre Otcovho milosrdenstva. Organizáciu tohto jubilea zverujem Pápežskej rade na podporu novej evanjelizácie, aby ho mohla animovať ako novú etapu cesty Cirkvi v jej poslaní zaniesť každému človeku evanjelium milosrdenstva.”

Naša bazilika je prešovským arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom SJ ustanovená za miesto, v ktorom veriaci môžu získať plnomocné odpustky počas celého mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva. Od 13. decembra 2015 bude otvorená Brána milosrdenstva.

Z toho vyplýva aj zmena celoročného programu v bazilike:

1. Počas pracovných dní bude od 8.30 – 17.00 vystavená Eucharistia k adorácii (zároveň je tam prítomný kňaz ochotný poslúžiť sviatosťou zmierenia prípadne duchovným rozhovorom)

2. Každý piatok po sv. liturgii bude tzv. Večer so svätými (modlíme sa k našim svätým a blahoslaveným)

3. Celý konkrétny mesiac budú naše modlitby obetované na daný úmysel:

december – za Prešovskú archieparchiu

január – za kňazov

február – za zasvätené osoby

marec – za bohoslovcov a duchovné povolania

apríl – za chorých a trpiacich

máj – za rodiny

jún – za kňazské rodiny

júl – za núdznych

august – za pútnikov

september – za deti a mládež

október – za obrátenie hriešnikov

november – za duše v očistci

Všetky modlitby budú smerované k týmto úmyslom, zvlášť v piatky, kedy pred Eucharistiou a relikviami svätých budeme prosiť a prednášať nielen naše prosby, ale aj prosby, ktoré nám cez email posielate, alebo sami napíšete v našej bazilike.

Tešíme sa na vás a veríme, že čas strávený v pútnickom centre v Ľutine bude pre vás i vašich blízkych duchovným obohatením a zároveň načerpaním síl cez dotyk Božieho milosrdenstva do ďalších dní. Celý areál je prístupný a otvorený všetkým denne od 7:30 hod do 20:00 hod.

 

 

Tešíme sa na Vaše prosby i podnety.